Qreato Psykologtjänst

leg. psykolog med mottagning i centrala Göteborg

Boka tidBehandling online

Terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk metod som hjälper människor att förstå sina beteenden och därmed ändra dem. Utgångspunkten är ofta psykiska eller känslomässiga problem men kan även vara en nyfikenhet på att förstå sig själv och sina reaktions- och handlingsmönster bättre.

Boka tidLäs mer
Terapi
BEHANDLING ONLINE

BEHANDLING ONLINE

Internetbaserad KBT (iKBT) är digitala terapiprogram som du genomför med stöd av en psykolog. De vänder sig till dig som känner dig begränsad av t.ex. stress, utmattningssyndrom, sömnproblem eller depression. Genom digitaliserade behandlingsmetoder och ökad tillgänglighet minskar kostnaden för effektiva behandlingar.

Prova gratisLäs mer

Företag

På Qreato Psykologtjänst är vi övertygade om att målinriktad förändring och utveckling kräver att kreativitet och systematik samspelar. Oavsett om det handlar om personalvård, stresshantering, ledarskapsutveckling, handledning, konflikthantering, grupputveckling eller kvalitetsarbete.

Vi utgår från metoder med dokumenterat stöd i forskning och beprövad erfarenhet för att nå de resultat ni efterfrågar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Om Qreato