Qreato Psykologtjänst

kvalificerat psykologiskt stöd för privatpersoner och företag

Boka tidOm Qreato

Terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk metod som hjälper människor att förstå sina beteenden och därmed ändra dem. Utgångspunkten är ofta psykiska eller känslomässiga problem men kan även vara en nyfikenhet på att förstå sig själv och sina reaktions- och handlingsmönster bättre.

Boka tidLäs mer
Terapi

Företag

På Qreato Psykologtjänst är vi övertygade om att målinriktad förändring och utveckling kräver att kreativitet och systematik samspelar. Oavsett om det handlar om personalvård, stresshantering, ledarskapsutveckling, handledning, konflikthantering, grupputveckling eller kvalitetsarbete.

Vi utgår från metoder med dokumenterat stöd i forskning och beprövad erfarenhet för att nå de resultat ni efterfrågar.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Om Qreato